Skip to content

eMMic – eletronički multimedijski informativni centar

Posted in Uncategorized

Elektronički multimedijski informativni centar eMMic, u Krapini djeluje od petka 1. rujna 2017. godine. Djelovanje se temelji na području koje obuhvaća elektroničku medijsku djelatnost od  radija, preko interneta, web medijskih sadržaja do digitalnog radija i televizije. Osnovne djelatnosti se početno temelje na istraživanju, kreiranju, edukaciji, produkciji, povezivanju, koordinaciji i upravljanju medijskim resursima, ističe predsjednik Upravne eMMic-a Drago Gradečak. Prioritetno, aktivnosti će se, u idućem razdoblju, u najvećoj mjeri, usmjeravati kroz Radio Kaj, Zagorski radio, Mediaritam, Mediaservis, Kajscenu, a zatim i na planiranim sadržajima na kanalima kaj.hr, zagorje.hr, te pokretanju novih medijskih aktivnosti i medija. Emmic će omogućavati i podupirati i nova medijska povezivanja.   www.emmic.eu    info@emmic.eu